Hakkımızda

Hakkımızda

 

AG LABORATUVAR’ın müşterileri aldıkları kapsamlı laboratuvar hizmeti sayesinde (Katı-sıvı yakıt, maden, ve Çevre) şirketlerini büyütüp karlarını arttırmışlardır.

AG LABORATUVAR olabilecek en fazla doğrulukla deneylerini yapar, sonuçlarını verir. Türkak Akreditasyon Kurumu AG LABORATUVARı her yıl denetler. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından habersiz olarak ve 5 yıllık belge süresi içinde denetlenir.

AG LABORATUVAR kapsamını daima genişletmiş ve genişletmeye de devam edecektir. Laboratuvarımız deneylerde kullanacağı uluslararası /ulusal standartları tercih etmekte olup, ilgili standardın gerekliliği olan metot teyidi çalışmalarını yapmaktadır. Müşteriye en iyi platformu sağlayarak teknolojik cihazlarla oluşturduğu güvenli ve etkin ortamıyla servis vermek suretiyle müşteri memnuniyetini hedeflemiş olur.

AG LABORATUVAR’ın Laboratuvar destek yazılımı, web tabanlı olup, bünyesindeki  farklı  laboratuvarlardan elde edilen verilerin güvenli bir şekilde aktarımını sağlar. Müşteriler kendilerine tanınan özel kullanım sayesinde istedikleri anda numune durumunu takip edebilirler.

AG LABORATUVAR’ın endüstrideki en yenilikçi süreçler ve teknolojleri en hızlı ve en net şekilde sunan bir yapısı bulunmaktadır.

AG LABORATUVAR uzunca süredir katı yakıt analiz endüstrüsüne liderlik etmektedir, son zamanlarda da Çevre Analizi dalında kendine fırsatlar yaratmaya çalışmaktadır.

AG LABORATUVAR’ın en önemli hedeflerinden birisi sondaj numunelerini çoklu olarak hızlı ve hatasız analizini yapıp raporlamaktır. Böylelikle müşterilerde hatasız raporları zamanından önce almak vasıtasıyla işlerine proaktif bir şekilde yön vermektedirler.

Maden laboratuvarı kapsamında uzun süredir varolmakta olan maden atıkları için sülfit/sülfür, NP/AP ve dinamik testleri; artık Türkak kapsamında gerçekleştirmek amacı ile Türkak Akrrediatsyon Kapsamı genişletilmesine başvurulmuştur. Çok kısa sürede AG Laboratuvar müşterilerine bu konuda da Türkak Akreditasyonu ile servis verecektir.

 
 
 


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin