"atık su" etiketli sayfalar

Çevre Laboratuvarı 

Çevre Laboratuvarımzda ; su ve atık su, deniz suyu, arıtma çamuru, atık numuneleri, toprak, çamur ve sediman numuneleri, atık yağ numunelerinin analizlerini  yapıyoruz. Ayrıca mineral, kayaç sondaj analizleri de bu laboratuvarda titizlikle yürütülmektedir. (altın, gümüş, bakır vs.)

AG LABORATUVAR ‘ın en son kurulan laboratuvarıdır. Alt dalları emisyon, su, atıksu, deniz suyu, atık yağ, arıtma çamuru, katı atık, sedimandır. Sektörde yeni olduğu için gelişimine devam etmektedir.

AG LABORATUVAR gezici laboratuvarı sayesinde bacalardan ve kaynağından  standardlara uygun numune alım işlemini gerçekleştirir.

 

.

devamı