Maden Analiz Laboratuvarı

Maden Analiz Laboratuvarı

Krom Cevheri

Krom Oksit (Cr2O3) Tayini

PermanganatTitrasyon Yöntemi

ASTM E 342

Krom Cevheri

Toplam Demir (Fe) Tayini

İndirgenmeSonrasıTitrasyonYöntemi

ISO 6130

Krom Cevheri

Silisyum Dioksit (SiO2) Tayini

Gravimetrik Yöntem

ISO 5997

Demir Cevheri

Toplam Demir (Fe) Tayini

 

Kalay (II) Klorür (SnCl2) İndirgenmesi Sonrası Titrasyon Yöntemi

ISO 2597-1

Mangan Cevheri

Toplam Mangan (Mn) Tayini

Volumetrik Permanganat Yöntemi

İç Metot (DT-504-088 Rev.00)

Demir Cevheri, Demir Pelleti

Demir (Fe), Silisyum Oksit (SiO2), Alüminyum Oksit (Al2O3), Kalsiyum Oksit (CaO), Magnezyum Oksit (MgO), Fosfor (P), Kükürt (S), Arsenik (As), Potasyum Oksit (K2O), Sodyum Oksit (Na2O), Krom (Cr) Çinko (Zn), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Bakır (Cu),  Mangan (Mn),  Titanyum Oksit (TiO2) Tayini

Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: X-Işını Floresans (XRF) Spektrometresi ile

TS EN 15309

AG LABORATUVAR yüklü miktarlardaki kayaç sondaj numunelerini, cevherleri, taş ocağı numunelerini, maden galerisi numunelerini, mermer, kireçtaşı, kalker, jips vs. analiz eder.

AG LABORATUVAR Türkiye’nin en büyük kayaç mineral sondajı projelerinin çoklu analiz işini gerçekleştirmektedir. Kullandığı modern teknoloji sayesinde eser miktardaki kıymetli metal (Au ve Ag gibi) analizlerini gerçekleştirmektedir.

Altın ve Gümüş gibi kıymetli metallerin yanı sıra Alkali, Toprak Alkali, Geçiş Metalleri İle Yarı Metallerin de Analizleri; uygulanan  özel çözünürleştirme yöntemlerinden sonra, yeni nesil cihazlarda miktarsal tayinleri yapılmaktadır.

 

DİĞER ANALİZLER

   Darbe Dayanım Testi 

  İç Metod

   Aşınma Testi

  ISO 3271 / TS 2828

   HGI

  ASTM D409

Fe Tayini (Ferro silis)                                              

YAŞ ANALİZ

Si Tayini (Ferro silis)

YAŞ ANALİZ

XRF Genel Tarama

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Ferro siliko mangan)

YAŞ ANALİZ

Si Tayini (Ferro siliko mangan)

YAŞ ANALİZ

Mn Tayini (Ferro siliko mangan)

YAŞ ANALİZ

MnO Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

FeO Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

Fe2O3 Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

MgO Tayini (Demirde)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

MgO Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

Fe2O3 Tayini (Kromda)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Kromda)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Kromda)

YAŞ ANALİZ

MgO Tayini (Kromda)

YAŞ ANALİZ

NiO Tayini (Kromda)

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

MnO2 Tayini (Manganezde)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Alüminyumda)

YAŞ ANALİZ

Al Tayini (Alüminyumda)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Alüminyumda)

YAŞ ANALİZ

BaO Tayini (Barite)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Barite)

YAŞ ANALİZ

S Tayini (Barite)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

CaCO3 Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

Fe2 O3 Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

Al2 O3 Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

R2O3 Tayini (Kalsiyumda)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Manyezite)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Manyezite)

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Manyezite)

YAŞ ANALİZ

MgO Tayini (Manyezite)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Manyezite)

YAŞ ANALİZ

Ni Tayini (Nikelde)

YAŞ ANALİZ

NiO Tayini (Nikelde)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Nikelde)

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Nikelde)

YAŞ ANALİZ

ICP ile Eser Element Analizleri

YAŞ ANALİZ

Kızdırma Kaybı Tüm Cevherler ve Çimento

YAŞ ANALİZ

Asite Çözünmeyen Safsızlıkların Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

SiO2 Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

Fe2O3 Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

Al2O3 Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

CaO Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

MgO Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

SO3 Tayini (Çimentoda)

YAŞ ANALİZ

P Tayini (Ferro-siliko-manganez de)

YAŞ ANALİZ

C Tayini (Ferro-siliko-manganez de)

YAŞ ANALİZ

S Tayini (Ferro-siliko-manganez de)

YAŞ ANALİZ

Cr Tayini (Ferro-Kromda)

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Ferro-Kromda)

YAŞ ANALİZ

P Tayini (Ferro-Kromda)

YAŞ ANALİZ

C Tayini (Ferro-Kromda)

YAŞ ANALİZ

S Tayini (Ferro-Kromda)

YAŞ ANALİZ

P Tayini (Ferro-Silisyum)

YAŞ ANALİZ

C Tayini (Ferro-Silisyum)

YAŞ ANALİZ

S Tayini (Ferro-Silisyumda)

YAŞ ANALİZ

Cr Tayini (Çelikte)

YAŞ ANALİZ

Si Tayini (Çelikte)

YAŞ ANALİZ

Mn Tayini (Çelikte)

YAŞ ANALİZ

Fe Tayini (Çelikte)

YAŞ ANALİZ

S Tayini (Çelikte)

YAŞ ANALİZ

Tambur Testi

TS2828

Basma Dayanımı

TS 2830 ISO

3087

Ebat Analizi

ISO 4701

Nem Tayini

TS 2830 ISO

3087

Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama(XRF Eritiş)

XRF

Kızdırma Kaybı

TS EN 196-2

SiO2

XRF /TS EN196-2

Al2O3

XRF /TS EN196-2

Fe2O3

XRF /TS EN196-2

CaO

XRF /TS EN196-2

MgO

XRF /TS EN196-2

SO3

TS EN196-2

K2O

TS EN196-2

Na2O

TS EN196-2

Cl

XRF /TS EN196-2

Düzeltilmiş Kızdırma Kaybı

TS EN196-2

SiO2

XRF/ASTM C 1271

Fe2O3

XRF/ASTM C 1271

Al2O3

XRF/ASTM C 1271

MgO

XRF/ASTM C 1271

CaO

XRF/ASTM C 1271

SO3

TS EN 196-2

Su Muhtevası

İç Metod

Kızdırma Kaybı

TS EN 196-2

Akif CaO

İç Metod

Kimyasal Analizler için Numune Hazırlama(XRF Eritiş)

XRF

Kızdırma Kaybı

TS EN 196-2

 

SiO2

XRF /TS EN196-2

 

Al2O3

XRF /TS EN196-2

 

Fe2O3

XRF /TS EN196-2

 

CaO

XRF /TS EN196-2

 

MgO

XRF /TS EN196-2

SO3

TS EN196-2

K2O

TS EN196-2

Na2O

TS EN196-2

 

Cl

XRF /TS EN196-2

Düzelilmiş Kızdırma Kaybı

TS EN196-2

Çözünmeyen Kalını (Na2CO3)

TS EN196-2

Suda Çözünen Alkali (Na2O, K2O)

TS EN196-2

Suda Çözünen Cr+6

TS EN 196-10

Sülfür (S-2)

TS EN196-2

 

SiO2

 

XRF/ASTM C 1271

 

Fe2O3

 

XRF/ASTM C 1271

 

Al2O3

 

XRF/ASTM C 1271

 

MgO

 

XRF/ASTM C 1271

 

CaO

 

XRF/ASTM C 1271

 

SO3

 

TS EN 196-2

 

Su Muhtevası

 

İç Metod

 

Kızdırma Kaybı

 

TS EN 196-2

 

Akif CaO

 

İç Metod

 


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin