Emisyon-İmisyon Numune Alma ve Ölçme Laboratuvarı 

Emisyon-İmisyon Numune Alma ve Ölçme Laboratuvarı 

 

Bacagazı (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

 

Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşenlerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Örneklemesi ve Tayini

 

n-Butilbenzen ,Etil Benzen, p-Isopropiltoluen , Naftalin,  Toluen,         

 1,2,3-Triklorobenzen, 1,2,4 Triklorobenzen,                  1,3,5-Trimetilbenzen,

 t-Butilbenzen, Klorobenzen,

 2-Klorotoluen,

4-Klorotoluen,

1,2-Diklorobenzen,              

1,4-Diklorobenzen,  Isopropilbenzen,  Dibromoklorometan,

1,2-Dibromoetan , 

1,2-Dikloropropan ,  

Cis-1,3-Dikloropropen, Trans-1,3-Dikloropropen, Hekzaklorobutadien,       

 1,1,2-Trikloroetan, Trikloroeten, Benzen,

1,1-Dikloroeten, Metilenklorür, Trans-1,2-Dikloroeten,  

 Cis-1,2-Dikloroeten, Bromodiklorometan,     Dibromoklorometan,

1,1-Dikloretan,    

2,2-Dikloropropan, Kloroform,  Bromoklorometan,        

1,1,1-Trikloroetan, Karbontetraklorür, Dibromometan, Tetrakloroeten, Bromoform, 1,1-Dikloropropen, 1,2-Dikloroetan,

1,3-Dikloropropan, 1,1,1,2-Tetrakloroetan,                   1,1,2,2- Tetrakloroetan,1,2,3-Trikloropropan,               1,2-Dibromo-3-Kloropropan, Hekzakorobütadien,  Etilbenzen,              

TS EN 13649

Bacagazı (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşenlerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Örneklemesi ve Tayini (DEVAM)

m-Ksilen,   Stiren,   Bromobenzen, p-Ksilen,

o-Ksilen,   n-Propilbenzen, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, sec-Bütilbenzen,    

1,3-Diklorobenzen

Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu

Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile

TS EN 13649

Ağır Metal Örnekleme ve Tayini (Arsenik (As), Kadminyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Nikel  (Ni), Kurşun (Pb), Talyum  (Tl), Vanadyum (V),  Gümüş (Ag), Baryum  (Ba), Berilyum (Be),  Civa (Hg), Mangan (Mn), Fosfor (P), Antimon (Sb), Selenyum  (Se), Çinko ( Zn)

Ön İşlem: Solüsyon Absorbsiyon

Ölçüm: ICP-OES

TS EN 14385

EPA Metot 29

Rutubet (Nem) Tayini

EPA Metot 4

Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini

Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile

TS ISO 10780

Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO2) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

Oksijen (O2) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 12039

Kükürtdioksit (SO2) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

TS ISO 7935

Bacagazı (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun)

Azotmonoksit (NO), Azotdioksit (NO2) ve Azotoksit (NOx) Tayini

Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu

EPA Metot CTM 022

Amonyak Örnekleme ve Tayini

Ön İşlem: Solisyon Absorpsiyonu

Ölçüm: İyon Kromatografi

EPA CTM 027

Halojen (HCl,HF,HBr,Cl2,Br2) Emisyonlarının Tayini

Ölçüm: İyon Kromatografi

EPA Metot 26A

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (0-1000 mg/m3)

Ön İşlem-Ölçüm: Referans Metot

TS ISO 9096

Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m3 )

Ön İşlem-Ölçüm: Manuel Gravimetrik Metot

TS EN 13284-1

Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach Yöntemi

TS 9503

Çevre Havası (İmisyon)

Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini

Gravimetrik Yöntem

TS EN 12341

Çöken Toz Tayini

Gravimetrik Yöntem

TS 2342

 


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin