Sıvı Yakıt Laboratuvarı 

Sıvı Yakıt Laboratuvarı 

Motorin, Yağlama Yağları, Fuel Oil

Parlama Noktası Tayini

Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi

ASTM D 93

TS EN ISO 2719

Benzin, Motorin, Kerosen

Damıtma Özelliklerinin Tayini

Atmosfer Basıncında

ASTM D 86

TS EN ISO 3405

Benzin, Motorin, Kereson, Biodizel, Etanol-Benzin Harmanlama Bileşeni Olarak Kullanılan

Yoğunluk Tayini

Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi

ASTM D 4052

TS EN ISO 12185

Motorin, Biodizel, Ham
Petrol

Su Miktarı Tayini

Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi

ASTM D 6304

TS 6147 EN ISO 12937

Benzin, Motorin, Fuel Oil, Biodizel, Ham Petrol

Kükürt (S) Miktarı Tayini

Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi

ASTM D 4294

ASTM D 7220

TS EN ISO 8754

TS EN ISO 20847

ISO 13032

Motorin, Biodizel

Toplam Kirlilik Miktarı Tayini

TS EN 12662

Motorin

Setan İndisinin Hesaplanması

Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi

ASTM D 4737

TS EN ISO 4264

Motorin

Oksidasyon Kararlılığı Tayini

TS EN ISO 12205

Motorin, Biodizel, Isıtmada Kullanılan Yakıtlar

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) Tayini

ASTM D 6371

TS EN 116

Benzin

Buhar Basıncı Tayini

ASVP-Hava ile doymuş numunenin buhar basıncı ve DVPE-Eşdeğer kuru buhar basıncı

TS EN 13016-1

Motorin, Benzin, Gaz Yağı, Nafta

Saybolt Rengi Tayini

ASTM D 6045

Motorin, Yağlama Yağları

ASTM Rengi Tayini

ASTM D 6045

Motorin, Benzin

Görünüşün Belirlenmesi

Görsel Yöntem

ASTM D 4176

Benzin, Fuel Oil, Motorin, Jet Yakıtı

Yanma Isısı Tayini

Kalorimetre Yöntemi

ASTM D 240

TS 1740

Fuel Oil

Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması

TS 1451 EN ISO 3104

Fuel Oil

Kül Miktarı Tayini

TS EN ISO 6245

 

Fuel Oil

Su Miktarı Tayini

Damıtma Yöntemi

TS EN 1428

Fuel Oil

Akma Noktası Tayini

TS 1233 ISO 3016

Fuel Oil

Yoğunluk Tayini

Hidrometre Yöntemi

TS 1013 EN ISO 3675

Etanol-Benzin Harmanlama Bileşeni Olarak Kullanılan

Su Tayini

Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi

TS EN 15489

Etanol-Benzin Harmanlama Bileşeni Olarak Kullanılan

Yüksek Alkoller, Metanol ve Uçucu Safsızlıkların Tayini

Gaz Kromatografi Yöntemi

TS EN 15721

Etanol-Benzin Harmanlama Bileşeni Olarak Kullanılan

Görünüşün Belirlenmesi

Görsel Yöntem

TS EN 15769

 

 DİĞER ANALİZLER:

 Etanol İletkenlik Tayini                      TS EN 15721

 Bakır Şerit Korozyonu                        ASTM D130

AG LABORATUVAR’ın kurulmuş ikinci laboratuvarıdır ve genelde yurtiçine servis vermektedir.

AG LABORATUVAR’da motorin, kurşunsuz benzin, ham petrol, kalorifer yakıtı, biyodizel ve türevleri analiz edilir.

AG LABORATUVAR yakıttan kaynaklı zarar gördüğü şüphesindeki müşterileri için analizleri bağımsız akredite özel bir laboratuvar olarak gerçekleştirir.

 


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin