Çevre Laboratuvarı 

Çevre Laboratuvarı 

Su 

Nehirlerden ve

Akarsulardan Numune Alma

TS ISO 5667-6

Su 

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K),  Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na),  Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini

 

Ölçüm: ICP-OES Metodu

SM 3120 B

 

Çözünmüş Oksijen Tayini

Membran Elektrot Metodu

SM 4500-O G

 

Toplam Katı Madde Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 B

 

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 C

 

Çökebilir Katı Madde Tayini

Hacimsel-Gravimetrik Metot

SM 2540 F

 

Renk Tayini

Spektrometrik Metot

TS EN ISO 7887 B

 

Serbest Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

 

Toplam Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

 

Lityum (Li⁺), Sodyum (Na⁺), Kalsiyum (Ca⁺²), Potasyum (K+), Magnezyum (Mg⁺²), Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

 

İyon Kromotografi Metodu

TS EN ISO 14911 

Su 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

 

İyon Kromotografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

 

 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

 

İyon Kromotografi Metodu

SM 4110 B

 

Sülfit Tayini

İyodometrik Metot

SM 4500 SO32- B

 

Sülfür Tayini

İyodometrik Metot

SM 4500 S 2- F

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B

 

Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 F

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

SM 4500-H+ B

 

İletkenlik Tayini

Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

 

Tuzluluk Tayini 

Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

 

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 D

 

Bulanıklık Tayini

Nefelometrik Metot

SM 2130 B

 

Yağ ve Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 D

 

Krom (VI) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 3500-Cr B

Su 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Serbest Siyanür Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-CN E

 

Toplam Siyanür Tayini

Ön İşlem Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-CN C

SM 4500-CN E

 

Toplam Kjeldahl Azotu

Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-NOrg B

 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Respirometrik Metot

SM 5210 D

 

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 5540 C

 

Hidrazin Tayini

Spektrometrik Metot

ASTM D 1385

 

Klorofil-a Tayini

Spektrometrik Metot

SM 10200 H

 

Toplam Azot

Hesaplama Yöntemi

SM 4500 NOrg B,

SM 4500-NO2- B

TS EN ISO 10304-1

 

Florür Tayini

Ön İşlem : Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Klorür Tayini

Argentometrik Metot

SM 4500 Cl- B

 

 

Sülfat Tayini

Türbidimetrik Metot

SM 4500 SO42- E

 

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-P C

 

Toplam Fosfor Tayini

Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-P B

SM 4500-P C

 

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-NO2 B

Atıksu

Atık Sulardan Numune Alma

TS ISO 5667-10

 

Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K),  Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na),  Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini

 

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

SM 3030 K

SM 3120 B

 

Çözünmüş Oksijen Tayini

Membran Elektrot Metodu

SM 4500-O G

 

Toplam Katı Madde Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 B

 

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 C

 

Çökebilir Katı Madde Tayini

Hacimsel-Gravimetrik Metot

SM 2540 F

 

Renk Tayini

Spektrometrik Metot

TS EN ISO 7887 B

 

Serbest Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

 

Toplam Klor Tayini

DPD Spektrometrik Metot

SM 4500-Cl G

Atıksu 

Lityum (Li⁺), Sodyum (Na⁺), Kalsiyum (Ca⁺²), Potasyum (K+), Magnezyum (Mg⁺²), Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

 

İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 14911 

 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

 

İyon Kromatografi Metodu

TS EN ISO 10304-1

 

 

Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini

 

İyon Kromatografi Metodu

SM 4110 B

 

Sülfit Tayini

İyodometrik Metot

SM 4500 SO32- B

 

Sülfür Tayini

İyodometrik Metot

SM 4500 S 2- F

 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Açık Reflaks-Titrimetrik Metot

SM 5220 B

 

Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 F

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

SM 4500-H+ B

 

İletkenlik Tayini

Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

 

Tuzluluk Tayini 

Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

 

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 D

Atıksu 

Bulanıklık Tayini

Nefelometrik Metot

SM 2130 B

 

Yağ ve Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 D

 

Krom (VI) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 3500-Cr B

 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Serbest Siyanür Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-CN E

 

Toplam Siyanür Tayini

Ön İşlem Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-CN C

SM 4500-CN E

 

Toplam Kjeldahl Azotu

Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-NOrg B

 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Respirometrik Metot

SM 5210 D

 

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 5540 C

 

Hidrazin Tayini

Spektrometrik Metot

ASTM D 1385

 

Klorofil-a Tayini

Spektrometrik Metot

SM 10200 H

 

Toplam Azot

Hesaplama Yöntemi

SM 4500 NOrg B,

SM 4500-NO2- B

TS EN ISO 10304-1

 

Florür Tayini

Ön İşlem : Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Klorür Tayini

Argentometrik Metot

SM 4500 Cl- B

 

 

Sülfat Tayini

Türbidimetrik Metot

SM 4500 SO42- E

Atıksu

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-P C

 

Toplam Fosfor Tayini

Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-P B

SM 4500-P C

 

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-NO2 B

Deniz Suyu

Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Çinko (Zn)

 

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

SM 3030 K

SM 3120-B

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

SM 4500-H+ B

 

İletkenlik Tayini

Laboratuvar Metodu

SM 2510 B

 

Tuzluluk Tayini 

Elektriksel İletkenlik Metodu

SM 2520 B

 

Askıda Katı Madde (AKM) Tayini

Gravimetrik Metot

SM 2540 D

 

Bulanıklık Tayini

Nefelometrik Metot

SM 2130 B

 

Çözünmüş Oksijen Tayini

Membran Elektrot Metodu

SM 4500 O G

 

Renk Tayini

Spektrometrik Metot

TS EN ISO 7887 B

 

Yağ ve Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 D

 

Krom (VI) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 3500-Cr B

Deniz Suyu 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-P C

 

Toplam Fosfor Tayini

Ön İşlem: Digestion Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-P B

SM 4500-P C

 

Serbest Siyanür Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-CN E

 

Toplam Siyanür Tayini

Ön İşlem Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-CN C

SM 4500-CN E

 

Toplam Kjeldahl Azotu

Makro Kjeldahl Metodu

SM 4500-NOrg B

 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Respirometrik Metot

SM 5210 D

 

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Spektrometrik Metot

SM 4500-NO2 B

 

Amonyum / Amonyum Azotu Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 4500-NH3 B

SM 4500-NH3 F

 

Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini

Spektrometrik Metot

SM 5540 C

 

Hidrazin Tayini

Spektrometrik Metot

ASTM D 1385

 

Klorofil-a Tayini

Spektrometrik Metot

SM 10200 H

 

Toplam Azot

Hesaplama Yöntemi

SM 4500 NOrg B,

SM 4500-NO2- B

TS EN ISO 10304-1

Atık

Katı Atıklardan Numune Alma

TS 12090

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

TS EN ISO 10523

Atık 

Arsenik (As),  Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Çinko (Zn) Tayini

 

Ön İşlem: Mikrodalga ile Parçalama Yöntemi

Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA 3051 A

EPA 6010 D

 

 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Florür Tayini

Önİşlem:Katıdan Özütleme+Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

TS EN 12457-4

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500-Cl- B

 

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500-SO42- E

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

Atık

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Gravimetrik Metot

TS EN 12457-4

SM 2540 C

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon + Temizleme

Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C 

EPA 3665 A 

TS EN 15308

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini

Ön işlem: Headspace

Ölçüm: GC-FID Yöntemi

EPA 5021 A

EPA 8015 D 

Kuru Madde (%) Muhtevası Nem Tayini

Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini

Gravimetrik Metod

TS EN 12879

Gravimetrik Metod 

Arıtma Çamuru

Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma

 

TS 9545 EN ISO 5667-13

Arıtma Çamuru

Alüminyum (Al), Arsenik (As),  Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kobalt (Co),Bakır (Cu),Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V),Çinko (Zn) Tayini

Ön işlem: Katıdan Özütleme

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

EPA 6010 D 

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

TS ISO 10390

 

İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metodu

TS ISO 11265

 

Kuru Madde (%) Muhtevası Nem Tayini

Gravimetrik Metot

TS 9546 EN 12880

 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon

Ölçüm:Kloroform Ekstraksiyon

Metodu

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme +  Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

TS EN 12457-4

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: Türbidimetrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500 SO42- E

Arıtma Çamuru 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500-Cl- B

 

 

KlorürTayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini

Gravimetrik Metod

TS EN 12879

 

 

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon + Temizleme

Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C 

EPA 3665 A 

TS EN 15308

Toprak

Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafaza

 

TS 9923

Toprak 

Alüminyum (Al), Arsenik (As),  Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kobalt (Co),Bakır (Cu),Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V),Çinko (Zn) Tayini

Ön işlem: Katıdan Özütleme

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

EPA 6010 D 

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

TS ISO 10390

 

İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metodu

TS ISO 11265

 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon

Ölçüm:Kloroform Ekstraksiyon

Metodu

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme +  Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

TS EN 12457-4

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: Türbidimetrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500 SO42- E

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500-Cl- B

 

 

KlorürTayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini

Gravimetrik Metod

TS EN 12879

 

 

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini

Ön işlem: Headspace

Ölçüm: GC-FID Yöntemi

EPA 5021 A

EPA 8015 D 

 

Yağ ve Gres Tayini

Sokslet Ekstraksiyon Metodu

SM 5520 E

 

 

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon + Temizleme

Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C 

EPA 3665 A 

TS EN 15308

Sediman 

Alüminyum (Al), Arsenik (As),  Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd),  Krom (Cr), Kobalt (Co),Bakır (Cu),Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V),Çinko (Zn) Tayini

Ön işlem: Katıdan Özütleme

Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

TS EN 12457-4

EPA 3051 A

EPA 6010 D 

 

 

pH Tayini

Elektrometrik Metot

TS ISO 10390

 

İletkenlik Tayini

Elektrometrik Metodu

TS ISO 11265

 

Fenol Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon

Ölçüm:Kloroform Ekstraksiyon

Metodu

SM 5530-B                            

SM 5530-C

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme +  Distilasyon

Ölçüm: SPADNS Metodu

TS EN 12457-4

SM 4500-F B

SM 4500-F D

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Florür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme

Ölçüm: Türbidimetrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500 SO42- E

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Sülfat Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot

TS EN 12457-4

SM 4500-Cl- B

 

 

KlorürTayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

SM 4110 B

 

Klorür Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

TS EN 12457-4

TS EN ISO 10304-1

 

Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini

Gravimetrik Metod

TS EN 12879

 

 

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini

(28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon + Temizleme

Ölçüm: GC-ECD Metodu

EPA 3540 C 

EPA 3665 A 

TS EN 15308

Atık Yağ

Deney metodu adını bulamadım

Petrol Ürünleri mi yazılacak?

TS 900-1 EN ISO 3170

 

Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini

Ön İşlem: Mikrodalga ile özütleme

Ölçüm: ICP-OES Metodu

EPA 3051 A

EPA 200.7

 

Parlama Noktası Tayini

Pensky-Martens Kapalı Kap Metodu

ASTM D 93

 

Parlama Noktası Tayini

Açık Kap Metodu

ASTM D 92

 

Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 28, 31, 44, 52, 101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194)

GC-ECD Metodu

TS EN 12766-1

TS EN 12766-2

 

Klorür (Cl-) Tayini

Ön İşlem: Halojenler ve Klorür

Halojenler İçin Numune Hazırlama

Ölçüm: İyon Kromatografi

EPA 5050

EPA 9056A

 

Toplam Halojenlerin Tayini

Ön İşlem: Halojenler ve Klorür

Halojenler İçin Numune Hazırlama

Ölçüm: İyon Kromatografi

EPA 5050

EPA 9056A

AG LABORATUVAR ‘ın en son kurulan laboratuvarıdır. Alt dalları emisyon, su, atıksu, deniz suyu, atık yağ, arıtma çamuru, katı atık, sedimandır. Sektörde yeni olduğu için gelişimine devam etmektedir.

AG LABORATUVAR gezici laboratuvarı sayesinde bacalardan ve kaynağından  standardlara uygun numune alım işlemini gerçekleştirir.


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin