Katı Yakıt Laboratuvarı

Katı Yakıt Laboratuvarı


AG LABORATUVAR’ın ilk kurulmuş laboratuvarıdır.

AG LABORATUVAR analizlerdeki kalitesini arttırmak için teknolojiden faydalanmaktadır.

AG LABORATUVAR Kömür Sondaj Numuneleri, ve onun her türlü türevleri ile birlikte ithal edilmiş kömürler çoklu teknolojik cihazlarda analiz edilir, sonuçları müşteriye rapor edilir.

AG LABORATUVAR herhangi bir numune karışımını önlemek için Numune Kabul işleminde Laboratuvar Destek Yazılımından faydalanarak barkodlama uygulamaktadır, böylece binlerce Numune tek hamlede kusursuz bir şekilde kodlanır.

AG LABORATUVAR verileri tüm laboratuvarlarında kullanılan büyük veri tabanı sisteminde barındırır, güvenlice kaydeder, tüm verileri gizlilik politakasıyla saklar.

AG LABORATUVAR ‘da kullanılan Laboratuvar Destek Yazılım sistemi veri akışını aynı anda sağlayan kaydeden ve istenildiğinde müşterileri ile paylaşabilen bir sistemdir.

Bu laboratuvarda kömür, kok, prina analizleri katı yakıt analizleri kapsamında değerlendirilir. Kapsamda deneyler üç ana analiz başlığında incelenir; proximate analizler, ultimate analizler ve diğer analizler. Laboratuvarımızda yapılan analizler en kısa zamanda sonuçlandırılmakta ve analiz raporları müşterilerimize TS EN ISO 17025 kalite yönetim kuralları vasıtasıyla iletilmektedir.
 
Laboratuvarımızda yapılan analizler aşağıda kullanılmakta olan test metodları ile birlikte aşağıda verilmiştir:

 

Kömür, Kok

Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi

ASTM D 2013/D 2013M

Toplam Rutubet Tayini

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3302/D 3302M

Nem Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3173

Kül Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3174

Uçucu Madde Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3175

Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini

Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi

ASTM D 4239

Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması

Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba Kalorimetresi ile

ASTM D 5865

Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması

ISO 1928

Sabit Karbon Miktarı Hesabı

Kül ve Uçucu Madde Tayini ile Birlikte

ASTM D 3172

Serbest Kabarma İndisi Tayini

ASTM D 720/ D 720 M

Gerçek Bağıl Yoğunluk Tayini

Piknometre Yöntemi

TS ISO 5072

Entsrümantel Yöntem ile Toplam Karbon (C) Miktarı Tayini

TSE ISO/ TS 12902

Enstrümantel Yöntem ile Karbon (C), Hidrojen (H) ve Azot (N) Miktarı Tayini

ASTM D 5373

Enstrümantel Yöntem ile Kükürt (S) Miktarı Tayini

DIN 51724-3

Klor (Cl) Miktarı Tayini

Volhard Titrasyon Yöntemi

ASTM D 2361

Kömür, KokDevamı

Halojenlerin  (Cl-, F-) Tayini

Ön İşlem: Bombalı Kalorimetre

Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu

EPA 5050

TS EN ISO 10304-1

SM 4410

Kömürün Öğütülebilirliğinin Hardgrove Yöntemiyle (HGI) Tayini

ASTM D 409/D 409 M

Kül Ergime Derecesi Tayini

 ISO 540

Külde Majör ve Minör Elementlerin Tayini

Silisyum Oksit (SiO2), Alüminyum Oksit (Al2O3), Demir (III) Oksit (Fe2O3), Kalsiyum Oksit (CaO), Magnezyum Oksit (MgO), Sodyum Oksit (Na2O), Potasyum Oksit (K2O), Difosfor Pentaoksit (P2O5), Titanyum Oksit (TiO2), Mangan Dioksit (MnO2), Kükürt Trioksit (SO3), Stronsiyum Oksit (SrO), Baryum Oksit (BaO)  

Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi

Ölçüm: X-Işını Floresans (XRF) Spektrometresi ile

ASTM D 4326

Oksijen (O) Miktarı Tayini

Nihai (Ultimate) Analiz İçin Standart Uygulama ile

ASTM D 3176

 

Prina

Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi

ASTM D 2013/D 2013 M

Nem Tayini 

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3173

Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması

ISO 1928

Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması

Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba Kalorimetresi ile

ASTM D 5865

Kül Miktarı Tayini

Gravimetrik Yöntem

ASTM D 3174

 

 DİĞER ANALİZLER

 

Ebat Analizi*ASTM D4749


Kül Hazırlama*ASTM D3174

 

Külde Kükürt*ASTM D5016

 

Shutter Test*ASTMD291

 

Yanar Kükürt*ASTM D5016

 

 (*) İşaretli analizler akreditasyon kapsamı dışındadır.Ebat Analizi için 20 kg, diğer analizler için 5 kg (parça) yada 500 gr (toz) numune gereklidir.


Sayfamızı Paylaşın

Yorum Ekleyin